Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

 

 

 

 

Chcesz uzyskać informacje o Funduszach Europejskich?

Masz pomysł na założenie działalności gospodarczej?

Szukasz wsparcia na rozwój firmy?

Masz pytania na etapie przygotowywania projektu?

Chcesz podnieść kwalifikacje?

 

… na co czekasz? Po prostu zadzwoń lub napisz do nas!

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców z regionu,
WARP Sp. z o.o. uczestniczy w ogólnopolskiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
WARP Sp. z o.o. prowadzi Punkty Informacyjne FE w Pile i Nowym Tomyślu.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Pile i Nowym Tomyślu udzielają informacji m.in. z zakresu: dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, dofinansowania oświaty, kultury, aktywizacji społecznej i zawodowej, podnoszenie kwalifikacji oraz działań na rzecz rewitalizacji, poprawy wydajności energetycznej oraz wielu innych obszarów.

Wszystkie usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
są całkowicie bezpłatne.

 

Skontaktuj się z naszym Specjalistą!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 07:30 – 17:30
Wtorek – Piątek: 07:30 – 15:30

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 07:00 – 17:00
Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00

 

Punkty Informacyjne świadczą pełen wachlarz usług informacyjnych: konsultacje bezpośrednie, telefoniczne i elektroniczne, spotkania informacyjne, szkolenia i prelekcje, konsultacje w siedzibie klienta, dyżury informacyjne w różnych instytucjach, stoiska informacyjne podczas wydarzeń w regionie.

 

Chcesz skorzystać z Punktu Informacyjnego FE w innej lokalizacji?
Znajdź Punkt Informacyjny!

Więcej informacji o Funduszach:
warp.org.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Zachęcamy do zapisania się do naszego Newslettera, dostępnego na granatowym pasku, u dołu strony
oraz skorzystania z poniższych newsletterów:
Newsletter Fundusze Europejskie
Newsletter WRPO 2014+

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Informujemy, iż udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych przez  Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Pile i Nowym Tomyślu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), wyłącznie w celu przekazywania informacji o Funduszach Europejskich. Administratorem jest WARP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Piekary 19. Wystosowanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

 

Formularz kontaktowy

POLE OBOWIĄZKOWE *


Prosimy o wypełnienie poniższego Formularza,  na podstawie którego nasi Konsultanci udzielą Państwu bezpłatnej usługi informacyjnej.

 

 

Formularz kontaktowy - Doradztwo
Format wprowadzonych danych ##-###
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor.odo@warp.org.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
Sending

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN